Bed & Breakfast och bageri nära Hornborgasjön

Boka rum på 0730 -60 15 17

 

Ölbryggningskurser 2019!
Start 21 mars

Kommande bak
onsdag 20 mars

Dt
ora Haketorp ägs och drivs av Hjalmar och Rut  Björling. Gården ligger i Ugglum, en mil norr om Falköping i den vackra Falbygden.

Här vill vi leva det goda livet.

Välkomna!