Odlingar på Stora Haketorp

Grönsaker

Vi odlar främst för eget bruk

Blommor

Trädgård

Vi kommer efterhand att skapa en vacker trädgård

Växthus

Vi odlar fem sorters tomater

Grönsaker
Blommor